• 24/7 Online
  • +90 (551) 059 24 24 info@ritsahealthcare.com
  • Follow Us

Gizlilik Politikası

HomeGizlilik Politikası

Bize gönderdiğiniz röntgen, MR, ultrason, tomografi gibi benzeri tıbbi bilgi, belgeleri ve epikriz raporlarını yalnızca paylaşmayı seçtiğiniz kliniklere göndereceğiz. Bu sağlık bilgi ve belgelerini, kimlik bilgileriniz ile iletişim bilgileriniz, olurunuz dışında herhangi bir yerde rapor edilmeyecek veya yayınlanmayacak,  üçüncü taraflarla kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Bu Gizlilik Politikasının amacı, Ritsa Healthcare uluslararası sağlık turizmi platformu kullanıcılarına ait bilgi ve verilerin kullanımını düzenleyen şart ve koşulları ortaya koymaktır. Bu Gizlilik Politikası, Şartlar ve Koşulların tamamlayıcı bir parçasını oluşturur.

Bu web sitesini ve bununla ilgili bilgileri yalnızca ticari olmayan, kişisel amaçlarınız için kullanabilirsiniz.
Size Hizmetlerin sunulmasını kolaylaştırmak için, bize sağladığınız tıbbi bilgiler de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin belirli bir kısmını Sağlayıcılara sağlamanız gerektiğini kabul ve beyan etmektesiniz. Kişisel bilgilerinizin bir teklif talebi göndererek bu Sağlayıcılara aktarılmasını ve açıklanmasını açıkça kabul etmiş olursunuz. Telefon numaranız ve e-posta adresiniz de dahil olmak üzere iletişim bilgilerinizi, Hizmet Sağlayıcısına danışmanız ve Hizmetler ile ilgili diğer konularla ilgili olarak size bildirmek üzere zaman zaman sizinle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Bu konuda sizinle iletişim kurmamızı kabul ediyorsunuz.

Ritsa Healthcare, gizliliğinizi ve web sitesine erişen ve tesislerini kullanan diğer kişilerin gizliliğini korumak için hareket eder. Ritsa Healthcare’in çerezleri nasıl kullandığı ile ilgili ayrıntılı bilgi için topladığımız bilgi türü.

Şartlar ve Şartlar ve Koşullarda kararlaştırılan kapsam dışında, Ritsa Sağlık Hizmetleri, Ritsa Sağlık Hizmetlerinin elektronik ortamda (isim-soyadı, telefon dahil) aldığı bilgileri kullanıcıya bildirmeksizin herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir. numara veya e-posta adresi detayları, patentlerle ilgili kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, vb.). Buna göre, Ritsa Healthcare gizli bilgileri gizli ve gizli tutmayı taahhüt eder, bu zorunluluğu bir gizli tutma yükümlülüğü olarak kabul eder, bu bilgilerin gizliliğini sağlar ve sürdürür, ve kamuya açık, yetkisiz kullanıma açıklanmasının engellenmesi için gereken her türlü tedbiri ve gösterimi sağlar. Gizli bilgilerin tamamının veya bir kısmının herhangi bir üçüncü tarafa açıklanması.
Şartlar ve Koşullarda belirtilen koşullara ek olarak, bu kişisel bilgiler de sizinle iletişim kurmak, Hizmet deneyimini iyileştirmek (mevcut hizmetleri geliştirmek, yeni hizmetler geliştirmek veya özel hizmetler sunmak gibi) ve ayrıca çeşitli istatistiklerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir. değerlendirmeler, veritabanları oluşturma ve kullanıcının tanımlanabilir bilgisinden ödün vermeden pazar araştırması yapmak. Bu bilgiler ayrıca Ritsa Healthcare tarafından doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara işlenebilir, muhafaza edilebilir veya aktarılabilir ve Hizmetler’i tanıtmak ve bakım ve destek faaliyetleri ile ilgili bildirimler sunmak için sizinle iletişim kurmak amacıyla kullanılabilir.
Ritsa Healthcare, Hizmetlerinizdeki işlemlerinizle ilgili detayları anonim verilere dönüştürebilir ve Ritsa Healthcare tarafından istatistiksel değerlendirmelerde, performans incelemelerinde, pazarlama kampanyalarında kullanmak için gereken süre boyunca iş ortaklarına bu tür verileri saklayabilir, işleyebilir veya aktarır. iş ortakları, yıllık ve benzeri raporlar.
Ritsa Healthcare, aşağıdaki durumlarda bilgilerinizi üçüncü taraflara ifşa etme hakkına da sahip olacaktır:
Şartlar ve Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini Ritsa Healthcare tarafından açıklanması zorunludur.
İlgili yönetmelikler çerçevesinde usulüne uygun olarak yürütülen soruşturma veya soruşturmanın bir parçası olarak, ilgili kullanıcı bilgileri yetkili veya yargı makamı tarafından talep edilir.
Haklarınızın güvenliğini korumak veya güvence altına almak için bilgi aktarımı gereklidir.
Ritsa Healthcare, sistemle ilgili sorunları tanımlamak ve Hizmetler ile ilgili olası sorunları hızla çözmek için gerekirse kullanıcı IP adreslerini belirler ve kullanır. IP adresleri genel bir kullanıcı profili çizmek ve kapsamlı demografik veriler toplamak için de kullanılabilir.
Ritsa Healthcare, yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili verileri, herhangi bir ülkede ikamet ettiğiniz ülke dışında bulunan sunucularına (Ritsa Healthcare, iştirakleri veya alt yüklenicileri tarafından sahip olunan) devretme hakkına sahiptir.
Gönderdiğiniz kişisel, özel kişisel ve tıbbi verilerinizi Ritsa Healthcare veritabanlarından istediğiniz zaman silebilirsiniz. Gizlilik Politikalarına uygun olarak, Ritsa Healthcare sizden talep ettiğiniz anda kişisel verilerinizi ve kişisel verilerinizi siler veya engeller. Bununla birlikte, sizin ya da Sağlayıcınızın platformu aracılığıyla sizinle iletişim kurduğunuz Sağlayıcılarla ilgili herhangi bir hukuki ihtilaf durumunda, soruşturma tarihini izleyebilmek ve belgeleyebilmeniz için. Ritsa Healthcare, verilerinizi yukarıda belirtilen nedenlerden başka herhangi bir şekilde, özellikle de herhangi bir promosyon amacıyla değil, böyle bir talep sonrasında kullanmaz.

Chat with us on WhatsApp