• 24/7 Online
  • +90 (551) 059 24 24 info@ritsahealthcare.com
  • Follow Us

Göz Hastalıkları

HomeGöz Hastalıkları

Lasik-lazer ameliyatı, hipermetrop, miyop ve astigmat tedavisi için yapılır.

Lasik – Excimer lazer tedavi yönteminde, korneanın üst yüzeyinde ince bir tabaka kesilir, kapak şeklinde kaldırılır ve altta kalan kornea yüzeyine Excimer lazer uygulanarak gözdeki kırma  kusuru (Miyop,Hipermetrop, Astigmat) düzeltilir. Bu yöntem damla anestezisi ile yapılır ve ağrılı değildir. Bu ameliyatta iğne yapılmaz ve dikiş atılmaz. Ameliyat sonrası 2-3 gün şiddetli ağrı, yanma, batma ve sulanma olur.

Excimer lazer tedavisinde önemli olan ameliyat öncesi muayenede gözün ameliyata uygun olup olmadığına  karar vermektir. Bu yüzden ameliyat öncesi  yapılan muayene ve tetkikler önemlidir.

Muayenede hastanın göz numaraları belirlenir. ,kornea kalınlıkları ölçülür kornea haritası çıkartılır ve kapsamlı bir göz muayenesi yapılır. Göz tansiyonu ölçülür, göz yaşı testi yapılır göz  bebeği  genişletilerek  biyomikroskobik muayene ile ön segment  ve  retina tabakası kontrol edilir. Bu muayeneler sonucunda herhangi bir patolojik bulguya  rastlanılmaz ise ameliyat kararı alınır.

Lazer tedavisinde artık Lasik-Excimer laserlerin yanında Femtosecond Laserler de mikrokeratom olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Femtolasik yönteminde flap bıçaksız olarak tamamen Femtosecond laserle yapılıyor. Femtosecond laser ışınları planlanan çap, kalınlık ve derinlik ve doğrultuda kesi oluşturur. Böylece ince kornea, küçük göz, daha önce operasyon geçirmiş gözlerde flap kesisinin güvenle yapılmasını sağlar.

Saydamlığını kaybederek işlevini yerine getirmeyen göz merceğinin cerrahi operasyonla çıkarılıp yerine yumuşak ve katlanabilir suni bir merceğin takılması işlemidir.

Katarakt görüşte bulanıklık, çift görme, gece görüşünün bozulması gibi işaretlerle kendini belli eder ve zamanla görme yetisi azalır. Hayat kalitesini azaltan bir hastalık olması sebebiyle tedavi edilmesi gerekir. Katarakt hastalığını tedavi eden bir ilaç henüz bulunamamıştır; katarakt sadece cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Günümüzde katarakt cerrahisi oldukça gelişmiştir ve katarakt ameliyatlarında en yaygın kullanılan cerrahi yöntem Fakoemülsifikasyon’dur. Kısaca FAKO yöntemi olarak bilinir.

Fakoemülsifikasyon yani FAKO yöntemi ile yapılan katarakt ameliyatlarında retinaya 2-3 mm arasında bir kesi atılır ve bu kesiden içeri girilir. Anestezi uygulanmaz, göz damla ile uyuşturulur. Göz merceğinin gözün diğer tabakasından kolayca ayrılmasını sağlayan “viscoelastik jel” kullanılır ve kataraktlı mercek ultrasonik ses dalgaları yayan bir cihaz tarafından parçalanarak emilir. Doğal göz merceğinin emilimi tamamlandığında katlanabilir, yeni suni bir mercek yerine takılır.

Blefaroplasti, göz kapaklarındaki fazla deri, kas ve yağların alınması hedeflenerek sarkık göz kapaklarını onarma işlemidir. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz kapaklarının gergin durmasını sağlayan kaslarda zayıflama ortaya çıkar. Bunun sonucunda, alt ve üst göz kapaklarında aşırı yağ birikmesinden dolayı sarkma meydana gelir. Bu sarkma ile üst göz kapakları aşağı düşer ve gözün alt kısmında torbalar oluşur. Göz çevresindeki sarkmalar daha yaşlı görünmenize ve görüşünüzün engellenmesine neden olabilir.

Chat with us on WhatsApp